Προτείνετε το σε έναν φίλο

Mαύρος όνυχας!

όστρακα και πέρλες πάνω σε λίθο!
Mαύρος όνυχας, όστρακα και πέρλες πάνω σε λίθο!