ΦΥΛΑΧΤΑ ΞΟΡΚΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας,

στο κατάστημα , Αγίου Μελετίου 91, τηλ 210 8613027

Άρθρα σχετικά με τα προϊόντα μας

Άδωνις, Αβρασάξ, Ιαώ, Χνουβίς

Όλα τα τάλισμανς, τα φυλαχτά δηλαδή, σε όλες τις μορφές τους και σε όλες τις γλώσσες, ανά τους αιώνες, έχουν εκπορευθεί από εκείνα τα φιλοσοφικά συστήματα που αφορούν στην υπέρτατη και παντοδύναμη Θεότητα, αυτήν που επί μακρόν ονομάστηκε και ονομάζεται ΙΑΩ, καθώς επίσης και σε ένα πλήθος χαμηλότερων οντοτήτων, αυτές που ονομάστηκαν Αγαθοί Δαίμονες ή Αγαθοδαίμονες.
Εδώ, βρίσκεται η κύρια μορφή του γνωστού Αβρασάξ ή Αβραξάς, ενός ονόματος το οποίο μπορεί να προκύψει από την έκφραση της Ουράνιας ομορφιάς ή από την αξία των φωνηέντων ΑΕΗΙΟΥΩ.


Το όνομα όπως θα δούμε και πιο κάτω, δίνει τον αριθμό 365, σύμφωνα με την πυθαγόρεια αριθμοσοφία.
Συχνά, συνήθως πάντα, η μορφή αυτή συνοδεύεται με τον ουροβόρο όφι. Αυτόν τον όφι που καλείται επίσης «Δράκος» και που έχει κεφάλι λιονταριού με ηλιακές ακτίνες γύρω του, 13 ή 12 τον αριθμό. Σε ορισμένες παραστάσεις οι ακτίνες είναι 7. Κι αυτό, γιατί το 13 συμβολίζει τους 13 αστερισμούς στο ετήσιο μονοπάτι του Ήλίου, το 12 τα δώδεκα ζώδια και το 7 τους επτά πλανήτες. Κύκλω κυκλών πορεύεται το πνεύμα και επί κύκλους αυτού εκπορεύει το πνεύμα. Είναι το άπειρον και ἀπειροδύναμον γὰρ τὸ θεῖον, καὶ οὐδεὶς ἐξαριθμήσασθαι δύναται τὰς τούτου δυνάμεις.     Μίαν δὲ ἀκίνητον πεπερασμένην δύναμιν ἔλεγεν ὁ Παρμενίδης τὸ θεῖον, καὶ αὐτὸς λέγων ἀρχήν• τοῦτο γὰρ ὡς εἴρηται καὶ ἕν ἐστιν, καὶ ἀκίνητον, καὶ πεπερασμένη ἡ ἀπ' αὐτοῦ ἐνέργεια.
Καὶ σκόπει ὅτι ὁ Μιλήσιος Θαλῆς πρὸς τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ ἀποβλέπων
ἔλεγεν αὐτὸν ἄπειρον• ἀπειροδύναμος γὰρ ὁ Θεός.
Όφι συναντάμε και στο κυρήκειο του Ερμή. Κι όχι μόνον. Τον συναντάμε στην μορφή του Αγαθοδαίμονα Χνουβίς, για παράδειγμα στην Κυρήνη στην Λιβύη, βρέθηκαν πολλά φυλαχτήρια με την μορφή του για προστασία ή θεραπεία της υγείας. Η μορφή του φυλαχτού είχε στην πρώτη όψη τον Χνουβί και πίσω τα ονόματα, όπως βλέπετε στην εικόνα.

Συνήθως αυτά τα φυλαχτήρια είναι των Γνωστικών Οφιτών, χριστιανών των πρώτων αιώνων.
Ο όφις, ο Αγαθοδαίμων είναι κοινή παράσταση κατά εκατοντάδες του Αβρασάξ, κατά κανόνα για την σωματική ρώμη και την προστασία της περιουσίας, αλλά και για άλλες ιδιότητες που σχετίζονται με την εσωτερική ή μεταφυσική πλευρά. Η φραγίδα του Αγαθοδαίμωνα είναι κοινή σε όλα τα φυλαχτά, είναι η μυστική παράσταση του αριθμού των ημερών του ενιαυτού.  Συνοδεύεται με το όνομα ΙΑΩ, το «εγώ ειμί το Α και το Ω» διαχωρισμένο με το ηλιακό γράμμα  Ι, το μέσον των επτά φωνηέντων.

Η λέξη Αβρασάξ ήταν το μεγάλο μυστήριο των Γνωστικών και έχει παρατηρηθεί και εκτεθεί από τους περισσότερους σύγχρονους  χριστιανούς συγγραφείς. Χωρίς να αναφέρω τα συγκεκριμένα αποσπάσματα από το καθένα, θα δώσω την ουσία όσων όλοι έχουν πει γι 'αυτό το θέμα.

Η υπέρτατη θεότητα και παντοδύναμος θεός των Γνωστικών ήταν ο Αβρασάξ. Μέσα του περιέχει τον μυστικιστικό αριθμό, 365. Ήταν αυτό που δημιούργησε τον Νείλο ή το πνευματικό μυαλό, από όπου προέκυψε ο Λόγος. Από το Λόγο προέκυψε η Πρόνοια.  Από την Πρόνοια, η αρετή και η σοφία. Και από αυτές οι Κυριαρχίες, οι Δυνάμεις και οι Άγγελοι, που τελικά δημιούργησαν τους 365 ουρανούς.

Ο Αβρασάξ ήταν ο ίδιος με τον Μίθρα, τον ήλιο των Εθνικών. Τα ονόματά τους σε ελληνικούς χαρακτήρες αντιπροσωπεύουν τον ίδιο αριθμό, τον 365, τον ετήσιο ηλιακό κύκλο και τη θεότητα του ίδιου του ήλιου. Τα μυστήρια του Μίθρα συνδέονται με τις χριστιανικές τελετές. Οι χριστιανοί λατρεύουν τον Ιησού σαν ηλιακή θεότητα, αλλά ο ήλιος είναι ο Μίθρας που κάνει τα πάντα φανερά και φωτεινά.  Η ταυτότητα του Αβρασάξ εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

A . . . 1
B . . . 2
P . . . 100
A . . . 1
Σ . . . 200
A  . . 1
Ξ . . . 60
Σύνολο 365

Ο Ιωάννης Λαυρέντιος ο Λύδος αναφέρει πως οι μυστικοί Χαλδαίοι τον ονομάζουν ΙΑΏ το «Φως νοητόν» και πως αυτό είναι στη γλώσσα των Φοινίκων και σημαίνει το δημιουργικό αριθμό και αναφέρονται στην ογδοάδα. Επίσης πως Σαβαώθ (Σαμπαούτ) πως είναι αυτός υπέρ των επτά πόλων, δηλαδή ο Δημιουργός. Οι εβραίοι πιστεύουν πως τούτος είναι ο Διόνυσος.
Στα φυλαχτήρια πάντα χαραζόταν το όνομα ΙΑΩ με τους τίτλους ΑΒΡΑΣΑΞ και ΣΑΒΑΩΘ, καθώς επίσης το ΣΕΜΕΣ ΕΙΛΑΜ δηλαδή ο Αιώνιος Ήλιος, το ΑΒΛΑΝΑΘΑΒΛΑ δηλαδή Εσύ είσαι η Τέχνη Πατέρα μας, το ΑΔΟΝΑΙ δηλαδή ο Κύριος κι άλλα. Όλα αυτά δηλώνουν τον Φοίβο, τον θεό της ημέρας που συχνά παρουσιάζεται εξοπλισμένος με ενα μαστίγιο και τον όφι που συμβολίζει την πορεία του ήλιου μέσα στους ζωδιακούς αστερισμούς.
Η Κλάρος είχε ένα φημισμένο μαντείο του Απόλλωνα. Ο Μαρκόβιος ζήτησε από το Θεό να του πει ποιός από τους θεούς είναι ο Ιάω. Έλαβε μιαν απάντηση:
«Στην Αίγυπτο ο ήλιος ήταν ο πατέρας των θεών, ο Άμμων. Ο Όσιρις ήταν ο βασιλιάς των θεών. Στην Ασσυρία, ο Ασσούρ ή Ας ήταν ο ήλιος, ο πατέρας των θεών. Ο Δίας ήταν ο βασιλιάς και πατέρας των θεών. Στην Φοινίκη ο Ελών ή Ελιών ήταν ο υψηλότερος θεός, αυτός που ο Αβραάμ τον αποκάλεσε Ελ ή Ελιών. Οι Βαβυλώνιοι είχαν τον Βά'αλ, τον ήλιο των βασιλιά των θεών που ήταν επίσης ο Σύρος  θεός Αντάντ, ο ήλιος, ο Δίας. Οι αρχαίοι  Δωριείς τον έλεγαν  Άδωνι,  Αω. ΙΑΩ λοιπόν είναι  ο ήλιος θεός, ο  Άδωνις. Είναι ο Διόνυσος ο Υψηλότερος όλων των Θεών! ΦΡΆΖΕΟ ΤΌΝ ΠΆΝΤΩΝ ΎΠΑΤΟΝ ΘΕΌΝ ΈΜΜΕΝ’ ΙΑΏ.»
Ο Διόδωρος είπε: «Γνωρίζετε ότι ανάμεσα σε όλους τους Θεούς ο υψηλότερος είναι ο Ιαώ.  Ο Θεός Άδης είναι τον χειμώνα, ο Θεός Δίας ξεκινά την άνοιξη,  ο Θεός  Ήλιος το καλοκαίρι και το φθινόπωρο ο Ιαώ. Μπαίνει σε δραστηριότητα, εργάζεται διαρκώς. "
Ο Ιαώ είναι ο Jovis Pater, ο Δίας, τον οποίο οι Εβραίοι αποκαλούν αδίκως Javé. Ο Ιαώ προσφέρει το ουσιαστικό κρασί της ζωής.  Είναι η φωτιά,  το νερό, η αιτία, η ψυχή, η ουσία, η προέλευση.

᾿Ιαώ. ἡ σωτηρία. παρ' ῾Εβραίοις.....

Ἄναξ Ἀπόλλων, ἐλθὲ σὺν Παιήονι, χρημάτισόν μοι, περὶ ὧν ἀξιῶ, κύριε. ...
ἄγγελε πρῶτε θεοῦ, Ζηνὸς μεγάλοιο, Ἰάω, καὶ σὲ τὸν οὐράνιον κόσμον κατέχοντα, Μιχαήλ,
καὶ σὲ καλῶ, Γαβριὴλ πρωτάγγελε• δεῦρ’ ἀπ’ Ὀλύμπου, Ἀβρασάξ, ἀντολίῃς κεχαρημένος, ἵλαος ἔλθοις,  ὃς δύσιν ἀντολίηθεν ἐπισκοπιάζεις, Ἀδωναί•