ΦΥΛΑΧΤΑ ΞΟΡΚΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας,

στο κατάστημα , Αγίου Μελετίου 91, τηλ 210 8613027

Άρθρα σχετικά με τα προϊόντα μας

Χνουμίς!

Χνουμίς, ο μέγας Αγαθοδαίμων - Θεός της θεραπευτικής

 

Στον ίδιο Αγαθοδαίμονα - Θεό αποδίδονται και τα ονόματα Ξνουβίς, Χνουβίς, Χνουφίς. Αναφορές για τον αγαθοδαίμονα αυτό έχουμε από τον Κέλσο, ο οποίος λέει πως στο σώμα του ανθρώπου κατοικούν 36 θεοί ή αιθερικά όντα.

Η ευεργεσία των δαιμόνων είναι θεραπευτική και καθένας έχει το μέρος της θεραπείας και το όνομά του. Συνήθιζαν να καλούν όλα τα ονόματα εν χωρώ, όπως Χνουμήν, Χναχουμήν, Κνατ, Σικάτ, Βιού, Ερού, Ερεβίου, Ραμανόρ, Ρειανοόρ κι άλλα. Ετυμολογικά, το όνομα είναι σύνθετο από το Χνουμ (Χνουβ) που σημαίνει χρυσό και το -ις που σημαίνει θείο πνεύμα.

Εκείνος για τον οποίο έχουν ειπωθεί πολλές πληροφορίες είναι ο Χνουμίς, του οποίου το φυλαχτό τοποθετούσαν πάνω στο στομάχι.

Το πιο συνηθισμένο φυλαχτό είναι αυτό με την μορφή ενός κουλουριασμένου φιδιού με κεφάλι λιονταριού με φωτοστέφανο, επτά ακτίνες και σε κάθε ακτίνα ένα φωνήεν από αυτά που αντιστοιχούν τους επτά πλανήτες (α, ε, η, ι, ο, υ, ω). Άλλες φορές υπάρχουν και τα δώδεκα ζώδια.

Στα ορφικά κείμενα, στα Λιθικά, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως πάνω σε λίθο ονυχίτη (ο ονυχίτης είναι αλάβαστρο σε διάφορους χρωματισμούς. Θεωρείται πως είναι ο λίθος αραγωνίτης), σε μέλανα χρώμα στο σύνολο, χαράζεις την μορφή του Χνουβίου με τρία κεφάλια. Αυτό το φυλαχτό το κρατά η θυλάζουσα πάνω στην κοιλιά της και είναι πολύ ωφέλιμο για αυτήν.

Ο Χνουμίς είναι ο κύριος όλων των αγαθοδαιμόνων. Είναι ο κύριος της καρδιάς του κόσμου καθώς περιέχει και τα δώδεκα ζώδια.

Είναι ο Ιαλδαβαώθ, ο οποίος γέννησε επτά γιούς, τους επτά Αιώνες, που είναι Θεοί ή Άγγελοι και αυτοί με τη σειρά τους έφτιαξαν επτά Ουρανούς για τους εαυτούς τους. Είναι αυτός που δίδαξε τη Γνώση στον άνθρωπο. Ταυτίζεται με το Σαβαώθ των Ιουδαίων. Η μορφή του είναι ο Όφις, αλλά συχνά λέγεται πως είναι η μορφή του όνου ή του χοίρου και για τούτο απαγορεύτηκε στους Ιουδαίους να τρώνε χοιρινό. Είναι ο ποιητής των Ουρανών και της Γης, είναι ο Ήλιος μαζί με την Αθηνά.

Είναι ο Αβρασάξ, ο κύριος του Ενιαυτού.