ΦΥΛΑΧΤΑ ΞΟΡΚΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας,

στο κατάστημα , Αγίου Μελετίου 91, τηλ 210 8613027

Ευρετήριο βοτάνων

Λέξειςβοτανῶν·

ρμηνεῖαι κατὰλφάβητον τοῦ σοφωτάτου Γαληνοῦ.

Ἄρκευθος ἢ καντζάρου ἢ κέδρος. ἀνεμώνη ἤτοι ποτηροκλάστρια καὶ μήκων. ἄμπελος λευκὴ ἤτοι ἡ βρυωνία καὶ ὀφιοστάφυλος. ἄσαρον ἤτοι τὸ πελέκιον λεγόμενον. ἀνδρόσαιμον ὁ καὶ ἄγριος κνῆκος ἢ καὶ ἀτρακτυλίς.

ἀκτέα ἤτοι ἡ κοφοξυλαία καὶ ἀκτῆ καὶ χαμαιάκτη λεγομένη. ἀλθαία ἤτοι ὁ δενδρομέλοχας ἄγριος. ἄλφιτα τὸ λεπτὸν τοῦ κριθαρίου ἀλεύρου. ἀμεως· ἤτοι ὁ λαγοκύμινος ὀνομαζόμενος. ἄμυλον ἤτοι τὸ καταστατὸν τὸ ἐκ τοῦ

σίτου σκευαζόμενον. ἀτράφαξ τοῦ χρυσολαχάνου τὸ σπέρμα. ἀπόβρεγμα ἤτοι τὸ καρεόφυλλον λεγόμενον. ἁβρότονος ἤτοι ἡ μελιτίνη ὀνομαζομένη. ἄρου ῥίζα τὸ μικρὸν δρακόντιον λεγόμενον. ἁλὸς ἄχνη ἤτοι ὁ ἀφρὸς τῆς θαλάςσης. ἀρτεμισία ἤτοι τὸ ἀβάσκαντον λεγόμενον. ἀνεμώνη ἤτοι ἡ ἀγρία παπαρίνα· οἱ δὲ ἀνεμοσούρτιν ὀνομάζουσιν.

Περισσότερα: Ευρετήριο βοτάνων

Φάρμακα

Καθάρσιον ῥινῶν. Θύμον καὶ ὀρίγανον ἀναλαβὼν μέλιτι ποίει τροχίσκους καὶ δίδου διαμασᾶσθαι.

Πρὸς ὀξὺν πυρετόν. Πέπονος ἡμέρου ὁ χυλὸς συγχριόμενος, ἢ κολοκύνθης ξυσμάτων ὁ χυλὸς συγχριόμενος καὶ ῥόδα μετ' ἐλαίου, ἢ ἀρνόγλωσσον καταπλασσόμενον.

 

Ψευδο-Γαληνός (μετά το 2ο αιώνα μ.Χ.)