ΦΥΛΑΧΤΑ ΞΟΡΚΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας,

στο κατάστημα , Αγίου Μελετίου 91, τηλ 210 8613027

Άδωνις, Αβρασάξ, Ιαώ, Χνουβίς

Όλα τα τάλισμανς, τα φυλαχτά δηλαδή, σε όλες τις μορφές τους και σε όλες τις γλώσσες, ανά τους αιώνες, έχουν εκπορευθεί από εκείνα τα φιλοσοφικά συστήματα που αφορούν στην υπέρτατη και παντοδύναμη Θεότητα, αυτήν που επί μακρόν ονομάστηκε και ονομάζεται ΙΑΩ, καθώς επίσης και σε ένα πλήθος χαμηλότερων οντοτήτων, αυτές που ονομάστηκαν Αγαθοί Δαίμονες ή Αγαθοδαίμονες.
Εδώ, βρίσκεται η κύρια μορφή του γνωστού Αβρασάξ ή Αβραξάς, ενός ονόματος το οποίο μπορεί να προκύψει από την έκφραση της Ουράνιας ομορφιάς ή από την αξία των φωνηέντων ΑΕΗΙΟΥΩ.

Περισσότερα: Άδωνις, Αβρασάξ, Ιαώ, Χνουβίς

Σιγαλιών

Αρποκράτης, ο θεός της σιωπής!

Ένας Θεός Προστασίας και Σωτηρίας.


Ο Αρποκράτης είναι ένας Αιγυπτιακός  θεός, τον οποίο έχουν εμφανίσει σαν γυμνό αγόρι με το δείκτη του δεξιού χεριού στα χείλη του. Στην πραγματικότητα, είναι ο Ώρος σαν παιδί, γιος της Ίσιδος και του Οσίριδος.

Περισσότερα: Σιγαλιών

Επτά Φωνήεντα

Τα επτά φωνήεντα παίζουν σημαντικό ρόλο στους ελληνικούς μαγικούς πάπυρους. Μεμονωμένα ή σε διάφορους συνδυασμούς και συλλογικά συμβολίζουν το θεϊκό όνομα. PGM XII «ΘΕΙΟΝ ΟΝΟΜΑ ΣΟΙ ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ Ζ, είναι αεηιουω». Στην επίκληση του Μίθρα η αρχή είναι : ‘Γένεσις πρώτη τῆς ἐμῆς γενέσεως· αεηιουω, ὅτι ὁρκίζω σε κατὰ τοῦ μεγάλου θεοῦ ᾿Απόλλωνος αεηιουω.’

Περισσότερα: Επτά Φωνήεντα

Χνουμίς!

Χνουμίς, ο μέγας Αγαθοδαίμων - Θεός της θεραπευτικής

 

Στον ίδιο Αγαθοδαίμονα - Θεό αποδίδονται και τα ονόματα Ξνουβίς, Χνουβίς, Χνουφίς. Αναφορές για τον αγαθοδαίμονα αυτό έχουμε από τον Κέλσο, ο οποίος λέει πως στο σώμα του ανθρώπου κατοικούν 36 θεοί ή αιθερικά όντα.

Περισσότερα: Χνουμίς!

Ισχυρή σφραγίδα του Φα

 

Λίγα λόγια για το φυλαχτό που είναι συνδεδεμένο με τα πουλάκια από ημιπολύτιμους λίθους.

Είναι η σφραγίδα του γράμματος Φα.

Περισσότερα: Ισχυρή σφραγίδα του Φα

Ο Θρόνος της Δύναμης

Είναι ένα φυλαχτό που κλείνει μέσα του ένα μεγάλο μυστικό!
Περιέχει τις τέσσερις ταξινομήσεις των στοιχείων της φύσης μαζί με την βασική τους ιδιότητα. Όμως δεν είναι αυτό που δίνει την τρομακτική δύναμη στο φυλαχτό. Είναι τα τέσσερα κύρια κεντρικά γράμματα και αυτό που τα ίδια κρατούν μέσα τους.
Τα τέσσερα γράμματα, το Μιμ από τη φωτιά, το Αέν από το νερό, το Σιν από τον αέρα και το Νουν από τη γη. م ع س ن
سمعن ακούσαμε..

Περισσότερα: Ο Θρόνος της Δύναμης

Αντιβαλλόμενες μορφές

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ.

Ἐπειδὴ περὶ τῶν ἀντεμβαλλομένων λόγον ἐνεστήσαντο μὲν καὶ οἱ περὶ τὸν Διοσκουρίδην, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ οἱ περὶ τὸν Φιλιστίωνά τε καὶ Εὐρυφῶντα, φέρε δὴ καὶ ἡμεῖς ὀλίγα περὶ τούτων εἴπωμεν. ἀντεμβαλλόμενα καλοῦμεν τὰ ἀντὶ τῶν ἄλλων ἐμβαλλόμενα φάρμακα. χρήσιμος γὰρ ἔσται ὁ περὶ τούτων λόγος τοῖς μάλιστα τῶν ἔργων φροντίσασι καὶ τοῖς βεβαίους καὶ οὐκ εὐκαταφρονήτους ποιουμένοις τὰς θεραπείας τῶν παθῶν. πολλοὶ γὰρ τῶν ἰατρῶν ἀποροῦντες πολλάκις τῶν ἐπιτηδείων τοῖς θεραπευομένοις ἀλλόκοτά τινα καὶ μὴ τὸν αὐτὸν λόγον σώζοντα τῆς δυνάμεως τῶν ἐπιτηδείων ἐμβάλλουσι φάρμακα. καὶ τό γε δέον αὐτοῖς, ἵνα μὴ τοιούτοις περιπίπτωσιν ἀτόποις, τὴν περὶ τῆς τῶν ἁπλῶν φαρμάκων δυνάμεως ἐπισκέπτεσθαι πραγματείαν. εἰ δὲ μὴ ταύτην ἐκμανθάνουσι μηδὲ τοῖς προκειμένοις προσέχουσι τὸν νοῦν, δικαίως σφάλλονται περὶ τὰς θεραπείας. σοὶ δ', ὦ Διογενιανὲ, τῷ τῆς ἀληθείας ἐρῶντι καὶ τὰς δυνάμεις τῶν φαρμάκων ἐκμανθάνειν βουλομένῳ ὀλίγα διαλεξάμενος ἄρξομαι τῶν προτεθέντων.

Περισσότερα: Αντιβαλλόμενες μορφές

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Ευρετήριο βοτάνων
  2. Φάρμακα