ΦΥΛΑΧΤΑ ΞΟΡΚΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας,

στο κατάστημα , Αγίου Μελετίου 91, τηλ 210 8613027

Άρθρα σχετικά με τα προϊόντα μας

Από τους Γνωστικούς

Οι Γνωστικοί αναφέρουν πως ο Ιησούς εκτέλεσε το βάπτισμα Ύδατος, το βάπτισμα Πυρός και το βάπτισμα Πνεύματος για τους αποστόλους.
Σε κάθε μια από αυτές τις τρεις μυήσεις, χρησιμοποιήθηκε ένα χωριστό ευώδες μίγμα: Για το βάπτισμα Ύδατος το μίγμα είχε ιουνίπερο, κινάμμωμνο και ναρδόσταχυ, για το βάπτισμα Πυρός είχε μυρτιά, λίβανο, μαστίχα, ναρδόσταχυ, άνθη κινάμμωμου και ρητίνη τερεβινθίνη και για το βάπτισμα Πνεύματος είχε ιουνίπερο, άνθη κινάμμωμου, κρόκο, μαστίχα, σμύρνα, βάλσαμο και μέλι.